WIELOCZUJNIKOWY SYSTEM MONITOROWANIA

Oczyszczacze Hoover H-PURIFIER wykrywają szkodliwe cząsteczki oraz gazy unoszące się w powietrzu i na bieżąco przesyłają informacje do aplikacji hOn. Aktualną jakość powietrza w pomieszczeniu możesz w każdej chwili sprawdzić na kolorowym wyświetlaczu. Różne kolory pierścienia LED Ring odzwierciedlają jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Zielony kolor oznacza doskonałą jakość powietrza, żółty – zadowalającą, pomarańczowy – słabą, a czerwony – bardzo złą.

RODZAJE WYKRYWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ

PM

PM10 i PM2,5

Czujnik zanieczyszczeń co sekundę sprawdza współczynnik PM, czyli ilość pyłu zawieszonego w powietrzu. PM to drobne cząstki (niewidoczne dla ludzkiego oka) pochodzące głównie z zanieczyszczeń zewnętrznych, takich jak pojazdy i emisje przemysłowe. To właśnie one odpowiadają za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą, czy ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

Czujnik czadu

Czujnik czadu

Wraz z sezonem grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem, dlatego oczyszczacze Hoover H-PURIFIER zostały wyposażone w czujnik CO, który monitoruje obecność tlenku węgla w powietrzu. O potencjalnie szkodliwym poziomie CO poinformuje Cię alarm dźwiękowy oraz ostrzeżenie w aplikacji hOn.

GAZ (VOC)

GAZ (VOC)

Czujnik GAZU co 20 sekund sprawdza stężenie lotnych związków chemicznych. Dezodoranty, detergenty, kleje, spoiwa, kosmetyki oraz formaldehyd to tylko niektóre z lotnych związków organicznych, które mogą występować w naszych domach i są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

Temperatura i wilgotność

Temperatura i wilgotność

Czujnik temperatury i wilgotności na bieżąco monitoruje względną wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu.

3-WARSTWOWY SYSTEM FILTRACJI

Rozbudowana, 3-stopniowa filtracja z filtrem HEPA H13 zapewnia najlepszą ochronę przed zanieczyszczeniami o wielkości od 0,01 µm (mikrometra).

 

1. FILTR WSTĘPNY

Pierwsza warstwa przechwytuje największe cząstki, takie jak sierść i kurz.

 

2. FILTR HEPA H13

Filtruje na poziomie 0,3 µm, pozbywając się z powietrza uczulających pyłków, roztoczy, zarodników pleśni, bakterii oraz zanieczyszczeń (PM10 i PM2,5) ze skutecznością 99,97%. Ponadto filtr HEPA H13 neutralizuje wychwycone pyłki, aby nie mogły zaszkodzić znajdującym się w pomieszczeniu alergikom.

 

3. FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

Trzecia warstwa składa się z węgla aktywnego, który absorbuje zanieczyszczenia gazowe (VOC, NO2), dym papierosowy i nieprzyjemne zapachy. NO2 (dwutlenek azotu) to jeden z najbardziej niebezpiecznych składników smogu. Powstaje na skutek przedostawania się do atmosfery m.in. spalin samochodowych i toksyn emitowanych przez zakłady przemysłowe. W przypadku długotrwałego narażenia są potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia.

NAWIEW POWIETRZA 360°

Okrągły kształt i system nawiewu 360° sprawia, że oczyszczone, przefiltrowane powietrze dociera do każdego zakamarka pomieszczenia. Już po 10 minutach możesz się cieszyć czystym i świeżym powietrzem w pomieszczeniu o powierzchni do 22 m².

WRÓĆ